IOT GOWY TEKLIP

Iň ýokary hilli öndüriji bolmaga çalyşýarys

FJCSB131 Ekskawator goşundy gutusy görnüşli gidrawlik ..

Programma: 1.Munisipal baglar: konsr ...

FJCSB100 precokary takyk sessiz görnüşli gidrawlik ...

Programma: 1. Magdançylyk: Daglar, minin ...

Ekskawator goşundysy gaýa döwüji çekiç dymmak ...

Programma: 1.Gurmak: köne gurluşyk ...
maslahat ber_img
  • qeg

BIZ hakda

Gidrawlik çekiçiň professional önümçiligi

AN HUI FENGJIN MACHINERY CO., LTD2016-njy ýylda döredilen (öň MA AN SHAN ZHENYU KOMPANI) ASY), hasaba alnan maýasy 50 million RMB, Anhui welaýatynyň Maanşan şäherinde ýerleşýär, 150-den gowrak işgäri, 15000m töweregi ussahanasy bar2we esasan Koreýadan we Japanaponiýadan getirilýän maşynlar.